Dec 02

CTCP Cảng Hải Phòng mong muốn được đầu tư tại Lạch Huyện (Nguồn: www.baohaiphong.com.vn)

Thứ 6 02/12/2016, 17:01
CTCP Cảng Hải Phòng mong muốn được đầu tư tại Lạch Huyện. Chi tiết xem tại đây.