Nov 22

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng Hoàng Diệu

Thứ 4 22/11/2017, 22:47
Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng Hoàng Diệu - Tin đưa trên website của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng ngày 22/11/2017. Chi tiết xem tại đây.