Jan 09

Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ tại công ty mẹ - Vinalines (Nguồn: http://vinalines.com.vn)

Thứ 2 09/01/2017, 8:05
Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ tại công ty mẹ - Vinalines (Nguồn: http://vinalines.com.vn). Chi tiết xem tại đây.