May 18

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp làm việc tại Cảng Hải Phòng

Thứ 2 18/05/2020, 8:27
Sáng ngày 15/5/2020, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) đã có buổi làm việc với Cảng Hải Phòng về việc thực hiện tái cơ cấu, đổi mới và phát triển doanh nghiệp Cảng Hải Phòng giai đoạn trước và sau cổ phần hóa. Tham dự đoàn công tác của Ban Chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Cảnh Việt - Phó Trưởng Ban chuyên trách, Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng Ban chuyên trách và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Trưởng các phòng chuyên môn.


Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc thực hiện tái cơ cấu, đổi mới và phát triển Cảng Hải Phòng giai đoạn trước và sau cổ phần hóa; kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa.

Trong giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước, cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng đã lao động sáng tạo, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, tự tích lũy xây dựng bến cảng container Tân Vũ - Đình Vũ với công suất gần 2 triệu TEU/năm hiện nay. Trong hơn 5 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Cảng Hải Phòng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, lợi nhuận hợp nhất hàng năm đạt 500÷600 tỷ đồng; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, tiếp tục tích lũy để phát triển, đồng thời cũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng; đã đóng góp hàng chục tỷ đồng để tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và giúp đỡ đồng bào các vùng khó khăn, thiên tai.

Mặc dù trong cơ chế cạnh tranh, hoạt động SXKD của các công ty gặp không ít khó khăn, chi phí sản xuất ngày càng cao, Cảng Hải Phòng đã triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, tích cực trên tất cả các lĩnh vực tổ chức, quản lý, đầu tư, khai thác, kinh doanh, kỹ thuật công nghệ và các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả SXKD. Mức tiền lương sau 05 năm tăng 30% so với năm 2014. Những nỗ lực để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong thời gian vừa qua đã có tác dụng phát huy tốt nhân tố con người, từng bước tạo động lực cho CBCNLĐ đóng góp tích cực, gắn kết hơn đối với sự phát triển của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Tường Anh - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo với Đoàn công tác về kết quả SXKD trong 4 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới và Việt Nam. Cảng Hải Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa triển khai các giải pháp chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng cường công tác thị trường, nâng cao dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, thu hút nhiều service container mới để tăng doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù sản lượng và doanh thu qua Cảng có giảm nhẹ, song chỉ tiêu lợi nhuận vẫn tăng so với cùng kỳ 2019, cụ thể: sản lượng hàng hóa thông qua Cảng thực hiện 6.468.000 tấn, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu thực hiện 489,914 tỷ đồng, bằng 97,8% cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 1,4%.


Đồng chí Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Tường Anh - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Cảng Hải Phòng đề xuất Ban Chỉ đạo một số kiến nghị: (i) Cùng các bộ ngành, UBND thành phố Hải Phòng quan tâm giúp đỡ đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư để Cảng Hải Phòng sớm khởi công, hoàn thành việc đầu tư 2 bến số 3, 4 đúng tiến độ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực Hải Phòng; (ii) Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Cảng Hải Phòng, là đơn vị có truyền thống kinh nghiệm khai thác Cảng, đảm bảo hiệu quả đầu tư, được mở rộng quy mô thêm các bến và khu vực hậu cần tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; (iii) Có ý kiến với Bộ GTVT, Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án vay trả nợ cầu số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ theo phương án thuê để có thể hoàn tất thủ tục quyết toán vốn nhà nước tại Cảng Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Cảnh Việt và đồng chí Nguyễn Hồng Long đã đánh giá, nhận định về mô hình công ty nhà nước nắm cổ phần chi phối (trên 65% vốn điều lệ) đối với Cảng Hải Phòng là phù hợp, đảm bảo giữ vững vai trò Nhà nước trong phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng, sự phát triển Cảng Hải Phòng ra phía biển trong chiến lược phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Trong thời gian tới đây, Cảng Hải Phòng cần nghiên cứu, đề xuất các phương án nhằm tăng yếu tố cạnh tranh, kêu gọi liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, các đối tác khách hàng, thu hút nguồn lực về tài chính, kỹ thuật và công nghệ cho quá trình đầu tư, đổi mới phát triển cảng.  


 Đồng chí Nguyễn Cảnh Việt phát biểu

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ tập hợp những đề xuất kiến nghị của Cảng Hải Phòng cũng như Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, kết phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những vướng mắt trong quá trình đầu tư, khai thác, phát triển cảng, giúp Cảng Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Tin và ảnh: Văn phòng công ty