Jul 22

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng và phát triển Cảng nhanh, bền vững, hiện đại

Thứ 4 22/07/2020, 11:50
Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện Đại hội lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với nhiều khó khăn, thách thức. Song với quyết tâm phát huy truyền thống, thương hiệu, vị trí là cảng cửa ngõ chính ra biển của khu vực phía Bắc, Đảng ủy Cảng Hải Phòng đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo của Thành ủy, chiến lược phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, xây dựng các chương trình, nghị quyết cụ thể, sát thực tế, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XXIX, mở ra cho Cảng Hải Phòng một triển vọng phát triển mới…

Thực hiện hiệu quả nhiều khâu đột phá

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều khâu đột phá trên tất cả các lĩnh vực để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu; đổi mới công tác quản trị, điều hành; phát huy hiệu quả công tác đầu tư; ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập của người lao động, phát triển công ty bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, thành phố và đất nước.

 
Với quyết tâm cao và chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ công ty lãnh đạo đơn vị nâng cao năng lực xếp dỡ củng cố và giữ vững vai trò cảng chủ lực khu vực phía Bắc. Theo đó, Đảng ủy công ty có nhiều giải pháp tích cực, để nâng cao hiệu quả khai thác, kinh doanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, đồng thời, giữ khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới. Nhờ đó, năng suất lao động tăng 60%, sản lượng hàng hóa xếp dỡ tăng liên tục theo từng năm. Năm 2019, Cảng xếp dỡ đạt 42,5 triệu tấn, tăng 46,5% so với đầu nhiệm kỳ, chiếm 33% tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn thành phố, thu nhập bình quân của người lao động tăng 21% so với đầu nhiệm kỳ. Cảng luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (bình quân 250 tỷ đồng/năm) đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của ngành, thành phố và đất nước. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp, Cảng Hải Phòng là đơn vị đi đầu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong chuyển đổi mô hình tổ chức và tái cơ cấu doanh nghiệp và đạt kết quả cao. Quá trình tái cơ cấu được Cảng thực hiện theo hướng tinh gọn (từ 20 đầu mối giảm xuống còn 13 đầu mối) nhưng vẫn bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Giai đoạn 2015-2020 là thời điểm Cảng đẩy mạnh, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các lĩnh vực từ quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất, quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối dữ liệu...đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Cho đến nay, Cảng Hải Phòng cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng định hướng chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ qua là Cảng Hải Phòng thực hiện thành công định hướng đầu tư, mở rộng  và phát triển Cảng ra khu vực Lạch Huyện trong chiến lược “Tiến ra biển lớn” khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư bến số 3, 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Hiện Cảng đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án vào đầu năm 2021. Đồng thời xây dựng phương án di dời Cảng Hoàng Diệu phục vụ công cuộc phát triển của thành phố.

Kết quả phát triển Cảng trong 5 năm qua gắn liền với công tác xây dựng Đảng. Đảng uỷ công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác, đi vào chiều sâu, có trọng điểm, đổi mới công tác lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của toàn đảng bộ, giữ được ổn định và đoàn kết nội bộ. Đảng bộ công ty liên tục từ năm 2015 đến 2018 được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và năm 2019 xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;  các tổ chức đoàn thể đạt “Vững mạnh xuất sắc”.

Phát triển Cảng theo hướng thông minh - hiện đại

Đứng trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra cho Cảng Hải Phòng những thời cơ và thách thức mới.

Bám sát Nghị quyết, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế của Trung ương và Thành uỷ, trọng tâm là quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TƯ (khoá XII) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Cảng Hải Phòng quyết tâm hoàn thành và đưa vào khai thác có hiệu quả hai bến số 3, 4 tại Lạch Huyện theo mô hình “cảng biển thông minh, tiên tiến hiện đại’. Đồng thời tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu cảng hiện có; mở rộng liên doanh liên kết để phát huy lợi thế kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng sản lượng hàng hoá thông qua khu vực Hải Phòng, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Cảng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của ngành, thành phố và đất nước.Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Cảng phấn đấu sản lượng xếp dỡ hàng hóa tăng trưởng 130% so với đầu nhiệm kỳ, năm 2025 dự kiến đạt 98 triệu tấn, chiếm khoảng 30% sản lượng hàng hóa qua các cảng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; doanh thu tăng trưởng 3-5%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 5%/năm. Cảng Hải Phòng bảo toàn và phát triển vốn, thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các đối tác mang lại lợi thế cạnh tranh cho cảng, sử dụng tối đa nguồn lực từ thực hiện di dời Cảng Hoàng Diệu để đầu tư mở rộng phát triển cảng. Hàng năm Đảng bộ công ty phấn đấu đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm kết nạp mới từ 40 - 45 đảng viên; các tổ chức đoàn thể đạt “vững mạnh xuất sắc”...

                                                                                                                         NHÂM THỊ THANH HẰNG
Bí thư Đảng ủy Công ty CP Cảng Hải Phòng

Bài viết đăng trên Báo Hải Phòng ngày 22/7/2020