Jun 17

Lễ ký thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và VNPT Hải Phòng

Thứ 4 17/06/2020, 15:55
Chiều ngày 17/6/2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và VNPT Hải Phòng đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Cảng Hải Phòng có ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông, bà đại diện lãnh đạo các trung tâm, phòng nghiệp vụ, chi nhánh, công ty con của Cảng Hải Phòng; về phía VNPT Hải Phòng có ông Nguyễn Đức Dũng - Trưởng đại diện VNPT tại Hải Phòng, Giám đốc VNPT Hải Phòng, ông Phạm Hùng Thắng - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hải Phòng, Phó Giám đốc VNPT Hải Phòng, ông Nguyễn Công Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, trung tâm... của VNPT Hải Phòng.


Toàn cảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Mục tiêu và nội dung chính của thỏa thuận hợp tác là nhằm phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp của mỗi bên để thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020-2025 của Cảng Hải Phòng với 04 lĩnh vực chính:

- Cung cấp hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin;

- Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học, công nghệ về công nghệ thông tin, viễn thông trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Cảng Hải Phòng, hướng tới mục tiêu số hóa tới năm 2025;

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng và ông Nguyễn Đức Dũng - Trưởng đại diện VNPT tại Hải Phòng, Giám đốc VNPT Hải Phòng thay mặt lãnh đạo hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và ông Nguyễn Đức Dũng - Trưởng đại diện VNPT tại Hải Phòng, Giám đốc VNPT Hải Phòng đã trao đổi những giải pháp thực hiện các nội dung của thỏa thuận hợp tác. Cảng Hải Phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp và cung cấp các thông tin cần thiết để VNPT Hải Phòng tiến hành công tác nghiên cứu, khảo sát, xây dựng và triển khai các nội dung về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho Cảng Hải Phòng và các đơn vị thuộc Cảng Hải Phòng.


Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Hải Phòng phát biểu tại Lễ ký kết


Ông Nguyễn Đức Dũng - Trưởng đại diện VNPT tại Hải Phòng, Giám đốc VNPT Hải Phòng phát biểu tại Lễ ký kết 

Định kỳ hàng năm, hai bên sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và tình hình của các bên. 

Tin và ảnh: Văn phòng công ty.